Voyage Media

Kunder och uppdrag

Här ser du ett urval av Voyage Medias uppdagsgivare. Inom kort kommer du kunna läsa mer om Voyage Medias kunder, uppdrag och sammarbeten. 

Sociala Medier 
Voyage Media skapar innehåll till alla dina sociala medier - Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn...
 Cirka 90% av uppdragen i sociala medier är dolda samarbeten, det vill säga Voyage Media "ghoostar"  åt uppdragsgivaren. Tanken och inställningen är att det skall kännas och fungera som att de är uppdragsgivaren//personen//företaget själv som gör inläggen. Voyage Media skriver kontrakt med tystnadsplikt för de uppdragsgivare som önskar. 

unsplash