INTRIGRITETSPOLICY, BOKNING, AVBOKNING & GDPR
avser samtliga nedan angivna aktörer

 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Då den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) ersatts av Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ställer framför allt högre krav på hanteringen av personuppgifter för företag, organisationer och föreningar men innebär också ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

 För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Voyage Lifestyle & Media 0ch/eller Body Mind Fusion/ Made by Öland
behandlar dem när du bokar aktivitet hos oss, när du blir kund hos oss och även en tid efter att upphört vara kund hos oss.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 Du behöver inte registrera dig på nytt eller göra några uppdateringar, men läs gärna mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

INTRIGRITETS POLICY
Behandling av personuppgifter samt avbokningsregler***läs om dessa längst ner i denna dokumentation


Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) har du som får dina personliga uppgifter registrerade rätt att få information om hur och när dina personuppgifter behandlas.

När så önskas skall sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

 

Nedan text angår dig vars personliga uppgifter finns registrerade hos Voyage Lifestyle & Meida,

detta kan innefatta aktiviteter via Body Mind Fusion, Made by Öland och Madeleine Lindmark.
Du kan komma att få e-post från våra e-post konton via one.com eller Mail Chimp. 

 

Varför vi sparar och behandlar dina uppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, se nedan för vilka personuppgifter som behandlas och samlas in i respektive syfte

 

1:1 För nyhetsbrev samt löpande information

Nyhetsbreven skickas från vår webbserver one.com/ wix.com eller Mail Chip

Där sparas 1: Din angivna e-post 2: för- samt efternamn 3: I visa fall vilket event du deltagit i då med ett prefix exempelvis BMF (som står för Body Mind Fusion).

Dina personliga uppgifter på våra e-postservrar kan du när som helst välja att ta bort, antingen genom att välja ”unsubscribe” eller kontakta oss via hej@voyagemedia.se och be att vi tar bort dig från vår lista.

 

1:2  För fakturering och betalningsuppgifter

Dina personliga uppgifter som du givit oss i samband med deltagande i någon av våra aktiviteter som används vid fakturering är 1: För och efternamn 2: E-post adress 3: Telefonnummer 4: Gatu- samt postadress 4: i vissa fall personnummer 5: För dig med företag organisationsnummer 6. I vissa fall ett prefix till ditt namn som anger din första aktivitet hos oss. Oftast BMF som står för Body Mind Fusion. Uppgifter som behandlats vid fakturering eller betalning kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller efter att du avslutat som kund den tid som lagen kräver. Du har alltid rätt att ta del om de uppgifter vi har om dig samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter

 

1:3 För Behandlingar och personlig träning eller coachning avser BMF

De uppgifter vi samlar in är ALLTID på Papper och inte via data vi har en transparant policy och du har alltid som kund möjlighet att ta del om uppgifter vi har samlat in vid någon av ovan angivna sessioner.
Vi kommer aldrig dela dessa uppgifter med tredje part och vi håller vårt journalsystem under sekretess.
Vi kommer ett år efter ditt senast besök då du avslutat din utbildning/behandling/session hos oss att förstöra pappersjournaler med dina uppgifter på.

 

Syftet med behandling av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter är för att kunna följa lag vad gäller ekonomiska transaktioner (Fakturering mm) att kunna kontakta dig som kund samt erbjuda dig information om vår verksamhet och nyheter. Dina uppgifter samlas in när du anmäler dig till någon av de aktiviteter vi erbjuder via Voyage Lifestyle & Media, Herrviken Träd, Body Mind Fusion, Ghoosty Design samt våra eventuella underleverantörer om du beställer via Etsy och de produkter som erbjuds via bolaget. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

 

  1. Rättsliga grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, genom att delta och dela med dig av dina uppgifter samtycker du till att vi behandlar dina personliga uppgifter. Vidare om du avstår från att aktivt sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Vid fakturering kommer vi dock att behöva behålla uppgifter så länge som lagen kräver. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades” eller motsvarande formulering

 

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och i vissa fall en kort tid efter.

Gällande e-post tills du ber oss ta bort dig från våra listor.

 

  1. De personuppgifter vi behandlar om dig delas av

Voyage Lifestyle & Media

Body Mind Fusion

Made by Öland 
Ghoosty Design

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

  1. Personuppgiftsansvarig är:

VOYAGE LEFESTYLE & MEDIA

Madeleine Lindmark,

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på hej@voyagemedia.se

Du når vårt dataskyddsombud samma e-post som ovan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inta är korrekta. Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga att du kan få dina personuppgifter överförda till ett annat företag. Du har även rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen via e-post

På Datainspektionens hemsidan kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.

 

Boknings och avbokningsregler 

När du bokar något av eller via ovan namngivna aktörer godkänner du både vår integritetspolicy, att vi hanterar dina personliga uppgifter enligt ovan samt att du godkänner boknings samt avbokningsregler. Allt deltagande sker alltid på egen risk och du garanterar att du har en egen försäkring samt att du är fullt frisk. Du ansvarar även för att du kan vara med på aktiviteten du bokat. En bokad plats kan inte avbokas utan läkarintyg, en administrationsavgift på 25% behöver tas ut när du avbokar. Du kan överlåta din plats till annan person. När du bokat tid för privat/enskild coachning, personlig träning eller terapeutisk behandling som empelvis massage behöver du avboka senast 24h innan avtalad tid för att ej debiteras 100%.

Om du bokat via webben och väljer att nyttja din rätt till 14 dagars ångerrätt kommer de tillfällen du nyttjat dras av från din återbetalning. Om du ångrat ett köp behöver du meddela detta inom fjorton dagar från inköpsdatum, uppvisa kvitto på din betalning alt faktura. Om du har begärt kvitto för friskvård kontaktar vi din arbetsgivare i de fall vi anser det nödvändigt.

Copyright @ All Rights Reserved